ביטוח חיים משכנתא

ביטוח חיים משכנתא הינה פוליסת ביטוח הנדרשת על ידי הבנק המלווה טרם קבלת כספי ההלוואה, ומבטיחה כי במקרה של פטירת אחד הלווים, או יותר, יקבל הבנק את סכום ההלוואה ומשפחת הנפטר לא תאלץ לשאת בעול הכלכלי של החזר תשלומי המשכנתא.

ביטוח חיים למשכנתא סוגרים רק עם סוכן ביטוח אישי מבית אביב ביטוחים – ולא רוכשים ביטוח חיים בבנק או בחברת ביטוח ישירה! סוכנות ביטוח אביב ביטוחים מציעה מגוון פוליסות בעלות כיסויים המספקים את בנקי המשכנתאות, ובעלות פרמיית ביטוח ההולכת ופוחתת באופן אוטומטי עם השנים, עם הירידה בגודל ההלוואה.