ביטוח בתי כנסת

ביטוח לבית כנסת של סוכנות הביטוח אביב ביטוחים, הינה פוליסת ביטוח ייחודית המאפשרת לעמותה להמשיך ולפעול בכל מקרה של אובדן, גניבה או נזקים העלולים לגבות הוצאות מיותרות מציבור המתפללים.

ביטוח לבתי כנסת מעניק פיצוי בכל מקרה נזק העלול להיגרם למבנה בית הכנסת, תכולת המבנה (לרבות ספרי קודש, עיטורים ומכשירים חשמליים) וכיסוי נזקים העלולים להיגרם לצד שלישי בעקבות אירועים המתקיימים בבית הכנסת ומחוצה לו.

ביטוח בית כנסת – בזכות הכיסוי המושלם!

   קבלת הצעת מחיר לרכישת פוליסת ביטוח באופן מידי.
   אישור פוליסה בתוך שעה עד לסכום ביטוח של 100,000 ₪, בהתאם לדרישות מיגון סטנדרטיות (מעבר לסכום זה יידרש סקר מיגון לאישור).
   פיצוי כספי על בסיס כל הסיכונים עבור ביטוח ספרי תורה ועיטורים – לרבות פסילת ספר תורה עקב נזקי מים ובעת הימצאות הספרים מחוץ למבנה בית הכנסת: בחצר בית הכנסת, בית אבלים, הגהה אצל סופר סת"ם וכדומה.
   כיסוי מורחב הכולל ביטוח מבנה ותכולה על בסיס כל הסיכונים
   שירותי תיקון אינסטלציה וחשמל בהשתתפות עצמית נמוכה
   כיסוי עבור פריצה וגניבת תכולה, חבות מעבידים ונזקים העלולים להיגרם לצד שלישי.

 

ביטוח לבית כנסת מבצעים רק אצל סוכן ביטוח אישי, מקצועי ואמין!

ביטוח בית כנסת מעניק לציבור המתפללים את השקט הנפשי בהמשך הפעילות הקהילתית המתקיימת בבית הכנסת.

בתי הכנסת בישראל מופעלים באמצעות עמותות, האחראיות על ניהולם התקין ושמירה על מבנה בית הכנסת והתכולה הנמצאת בו, לרבות ספרי קודש, עיטורים ציוד חשמלי נוסף המשמש את ציבור המתפללים.

פוליסת הביטוח לבתי כנסת מבית אביב ביטוחים נבנתה בדיוק עבור עמותות אלו, ומיועדת להעניק להם את השקט הנפשי בהמשך פיתוח קהילת המתפללים ובני משפחותיהם.